Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C8 trang 19 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập câu hỏi C8 trang 19 sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rôbécvan trong lớp.

Đề bài:

 Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rôbécvan trong lớp.

» Xem thêm: Bài C9 trang 19 SGK Vật lí 6

Đáp án giải bài C8 sgk Vật lí lớp 6 trang 19

GHĐ của cân Rôbécvan là tổng khối lượng các quả cân trong quả hộp cân. ĐCNN của cân Rôbécvan là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân.

--------------------------------------------------------------------

Xem hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập SGK Vật lí lớp 6 chi tiết tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    06:10 AM
16/07/2018    06:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top