Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C8 trang 13 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C8 trang 13 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ ở hình 3.5.

- Rút ra kết luận.

Câu hỏi bài C8 trang 13 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

a.    70cm³;

b.    hơn 50cm³;

c.    gần 40 cm³ (chừng 37cm³).

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    00:08 AM
15/07/2018    00:08 AM
Back to top