Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C8 trang 10-Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C8 trang 10 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo (H.2.2) ?

a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Câu hỏi bài C8 trang 10 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Chọn hình c) vì đặt thước đúng và vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả.

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    06:06 AM
14/07/2018    06:06 AM
Back to top