Đáp án bài C7 trang 81 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 81 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì?

đề bài c7 trang 81
 

Lời giải đáp án

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B. Hiện tượng đó chứng tỏ không khí trong bình đã nhận được nhiệt, nóng lên và nở ra.

doctailieu.com
Tải về
Back to top