Đáp án bài C7 trang 78 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 78 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí?

Đề bài c7 trang 78
 

Lời giải đáp án

Khi ống nghiệm đã nóng bỏng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm chưa bị nóng chảy. Điều này chứng tỏ chất khí là chất dẫn nhiệt kém.

doctailieu.com
Tải về
Back to top