Đáp án bài C7 trang 73 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 73 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học

Đề bài

Bỏ vài hạt thuốc tím vào một cốc đựng nước lạnh và một cốc đựng nước nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.

Lời giải đáp án 

Thuốc tím trong cốc nước nóng sẽ hòa tan nhanh hơn vì trong cốc nước nóng, nhiệt độ cao hơn nên các phân tử nước và các phân tử thuốc tím chuyển động hỗn độn nhanh hơn. Kết quả là hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top