Giải bài C7 trang 60 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 60 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?

Lời giải đáp án

- Ở vị trí A và C: thế năng lớn nhất.

- Ở vị trí B: động năng lớn nhất.

doctailieu.com
Tải về
Back to top