Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C7 trang 52 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C7 trang 52 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn về lực ?

Đề bài:

Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn về lực ? Tại sao ?

» Tham khảo thêm: Bài C1 trang 50 sgk Vật lí 6

Đáp án bài C7 trang 52 sgk Vật lí lớp 6

Nên sử dụng hệ thống ròng rọc ở hình bên phải gồm 2 ròng rọc: 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định có lợi hơn vì nó giúp làm lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật nhiều lần.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    18:08 PM
22/07/2018    18:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top