Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C7 trang 36 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 36 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Tính công suất điện của bóng đèn này và điện trở của bóng điện khi đó.

Hướng dẫn giải

- Công suất: p = UI

- Hệ thức của định luật Ôm: I = U/R

Đáp án bài C7 trang 36 sgk vật lý lớp 9

  • Công suất của bóng đèn: P = UI = 12.0,4 = 4,8 W.
  • Điện trở của bóng đèn:  Đáp án bài C7 trang 36 sgk vật lý lớp 9

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    06:26 AM
25/07/2018    06:26 AM
Back to top