Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C7 trang 35 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C7 trang 35 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Vì sao trên các cân bỏ tủi bán ở ngoài phố ngưới ta không chia độ theo đơn vị Niuton ?

Đề bài:

Hãy giải thích vì sao trên các cân bỏ tủi bán ở ngoài phố người ta không chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilogram? Thực tế các cân bỏ túi là dụng cụ gì?

» Xem thêmBài C8 trang 35 sgk Vật lí lớp 6

Đáp án câu hỏi C7 sgk Vật lí lớp 6 trang 35

Người ta chia độ theo kilôgam mà không chia độ theo Niutơn vì trong cuộc sống người ta cần biết khối lượng của vật, nếu cần biết trọng lượng vật người ta dùng hệ thức P = 10m đế xác định trọng lượng vật.

Thực chất "cân bỏ túi" là lực kế nhỏ.

--------------------------------------------------------------------

   Tham khảo thêm đáp án và hướng dẫn giải bài tập Vật lí 6 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    00:04 AM
20/07/2018    00:04 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top