Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C7 trang 22 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 22 SGK Vật lý 6: nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây

Đề bài:

Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Câu hỏi bài C7 trang 22 sgk toán 6 tập 1

Đáp án:

Nhận xét: khi hai đội tác dụng vào sợi dây thì: phương nằm ngang, chiều hai lực ngược nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top