Đáp án bài C7 trang 22 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 22 SGK Vật lý 6: nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây
Mục lục nội dung

Đề bài:

Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

Câu hỏi bài C7 trang 22 sgk toán 6 tập 1

Đáp án:

Nhận xét: khi hai đội tác dụng vào sợi dây thì: phương nằm ngang, chiều hai lực ngược nhau.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM