Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C7 trang 19 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài C7 trang 19 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận.

Đề bài:

Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân (4), ốc điều chỉnh (5), và con mã (6).

Câu hỏi bài C7 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Đáp án bài tập C7 sgk Vật lí lớp 6 trang 19

- đòn cân (1)

- đĩa cân (2)

- kim cân (3)

- hộp quả cân (4)

- ốc điều chỉnh (5)

- con mã (6)

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    04:10 AM
16/07/2018    04:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top