Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C7 trang 148 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 148 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Muốn cho pin Mặt Trời phát điện phải có điều kiện gì ? Khi pin hoạt động, nó có nóng lên không ? Như vậy, pin hoạt động được có phải do tác dụng của ánh sáng hay không ?

Đáp án bài C7 trang 148 sgk vật lý lớp 9

Muốn cho pin Mặt Trời phát điện phải có ánh sáng chiếu vào pin. Khi pin hoạt động thì nó không nóng lên, hoặc nóng lên không đáng kể. Do đó, pin hoạt động được không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng. Muốn khẳng định kết luận này thì ta đem pin vào chỗ tối lờ mờ rồi áp tay vào pin cho nó nóng lên hơn cả lúc chiếu sáng vào nó, thế mà nó vẫn không hoạt động.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C7 trang 148 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    02:44 AM
13/08/2018    02:44 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu