Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C7 trang 13 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C7 trang 13 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Xem hình 3.4, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo ?

Câu hỏi bài C7 trang 13 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

b) Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng ở giữa bình.

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    22:06 PM
14/07/2018    22:06 PM
Back to top