Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C7 trang 10 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C7 trang 10 SGK Vật lý 6-Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Đề bài:

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1) ?

a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.

b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.

c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

Câu hỏi bài C7 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Đáp án:

Chọn hình (c) vì vị trí đặt thước đúng cách để đo chiều dài của bút chì.

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    04:06 AM
14/07/2018    04:06 AM
Back to top