Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C6 trang 9-Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 9 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi đo độ dài cần:

a.    Ước lượng (1)    ………..cần đo.

b.    Chọn thước có (2)……….và có (3)….. thích hợp.
 
c.    Đặt thước (4)…….độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5)... vạch (vẽ hình) số 0 của thước.

d.    Đặt mắt nhìn theo hướng (6)………..với cạnh thước 0 đầu kia của vật.

e.    Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)......... với đầu kia của vật.

Đáp án:

a.    Ước lượng độ dài cần đo.

b.    Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

c.    Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch 0 của thước.

d.    Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật

e.    Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    02:06 AM
14/07/2018    02:06 AM
Back to top