Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C6 trang 81 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 81 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không? Tại sao?

Lời giải đáp án

Trong chân không và trong chất rắn không có hiện tượng đối lưu, vì chân không là môi trường không có phân tử khí nào còn trong chất rắn các phân tử kiên kết nhau rất chặt chẽ, chúng không thể di chuyển thành dòng được.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top