Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C6 trang 78 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 78 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Khi nước ở phẩn trên của ống nghiệm cổ bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thế rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng?

Lời giải đáp án

Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm chưa bị nóng chảy. Điều này cho thấy nước là chất dẫn nhiệt kém.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top