Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C6 trang 73 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 73 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Hiện tượng khuyếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không? Tại sao?

Lời giải đáp án

Hiện tượng khuếch tán sẽ xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ vì khi tăng nhiệt độ thì các phần tử, nguyên tử chuyển động nhanh hơn, chúng tự hòa trộn với nhau nhanh hơn.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top