Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C6 trang 61 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 61 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Đáp án:

Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì để tránh trường hợp: nhiệt độ nơi sản xuất thấp hơn nơi bảo quản    nước ngọt làm    thể tích nước ngọt trong chai nở ra có thể làm bung nút chai, khó bảo quản nước ngọt thật lâu.

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    10:16 AM
25/07/2018    10:16 AM
Back to top