Đáp án bài C6 trang 60 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 60 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi:

a. Con lắc đi từ A xuống B?

b. Con lắc đi từ B lên C?

Lời giải đáp án

a. Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyến hóa thành động năng.

b. Con lắc đi từ B lên C: Động năng chuyển hóa thành thế năng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top