Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C6 trang 59 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 59 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1 dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại.

Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng.

hình 18.1
 

Đáp án:

Ta vẫn có thể làm cho quả cầu trong thí nghiệm đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại bằng cách nung nóng vòng kim loại. Khi đó cả 2 khi được nung nóng cùng nở ra, quả cầu lọt qua vòng kim loại.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    22:28 PM
24/07/2018    22:28 PM
Back to top