Đáp án bài C6 trang 57 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 57 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Độ lớn vận tốc của quả cầu thay đổi thế nào so với thí nghiệm 1? So sánh công của quả cầu A thực hiện lúc này với lúc trước. Từ đó suy ra động năng của quả cầu A phụ thuộc thế nào vào vận tốc của nó?

Lời giải đáp án

- Độ lớn vận tốc của quả cầu giảm đi so với vận tốc của nó trong thí nghiệm 1.

- Công của quả cầu A thực hiện lớn hơn so với trước.

Như vậy, khi vận tốc tăng thì động năng tăng. Các thí nghiệm chính xác cho thấy động năng tăng tỉ lệ với bình phương vận tốc.

doctailieu.com
Tải về
Back to top