Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C6 trang 52 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C6 trang 52 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Những lợi ích của ròng rọc.

Đề bài:

 Dùng ròng rọc có lợi gì?

Đáp án giải bài tập C6 trang 52 sgk Vật lí lớp 6

Dùng ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng vì nó có tác dụng thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định) hoặc độ lớn của lực thay đổi (ròng rọc động).

hình 16

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    16:08 PM
22/07/2018    16:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top