Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C6 trang 36 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 36 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

  • Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường.
  • Có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng đèn này được không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Công suất: P = UI

Hệ thức định luật Ôm: I = U/R

Đáp án bài C6 trang 36 sgk vật lý lớp 9

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

  • Khi đèn sáng bình thường: 

Cường độ dòng điện qua bóng đèn:

 Đáp án bài C6 trang 36 sgk vật lý lớp 9

Điện trở của đèn:

 Đáp án bài C6 trang 36 sgk vật lý lớp 9 phần 1

  • Có thể dùng cầu chì loại 0,5 A cho bóng đèn này vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    04:03 AM
25/07/2018    04:03 AM
Back to top