Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C6 trang 34 sgk Vật lí 6

Đáp án trả lời câu hỏi bài tập C6 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.

Đề bài:

Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) …N.

b) Một quả cân có khối lượng (2) thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1 KG thì có trọng lượng (3)….

Đáp án trả lời câu hỏi C6 sgk Vật lí lớp 6 trang 34

a.    Một quả cân có khối lượng l00g thì có trọng lượng (1) 2N.

b.    Một quả cân có khối lượng (2) 200g thì có trọng lượng 2N.

c.    Một túi đường có khối lượng lkg thì có trọng lượng (3) 10N.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêmGiải bài tập C7 trang 35 sgk Vật lí lớp 6

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    22:20 PM
19/07/2018    22:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top