Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C6 trang 29 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 29 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Treo 1 dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của 1 chậu nước. Mặt nước là mặt nằm ngang

Hãy dùng 1 thước eke để tìm hiểu mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang

Đáp án:

Phương dây dọi cùng với phương mặt nước tạo thành 1 góc vuông

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    22:16 PM
18/07/2018    22:16 PM
Back to top