Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C6 trang 25 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 25 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay tác dụng lên lò xo.

Đáp án:

Khi ta lấy tay ép vào 2 đầu lò xo, ta sẽ bị lực của lò xo tác dụng lại, lực cảu lò xo tác dụng vào tay ta đó là lực đàn hồi. Còn lực mà ta tác dụng vào lò xo là lực nén.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    00:16 AM
18/07/2018    00:16 AM
Back to top