Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C6 trang 22 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C6 trang 22 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

 Quan sát hình 6.4. Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau ?

Câu hỏi bài C6 trang 22 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Lực mà hai đội kéo co tác dụng vào sợi dây có phương trùng với phương của sợi dây được kéo căng, và có chiều hướng từ giữa sợi dây về phía mỗi đội.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    04:12 AM
17/07/2018    04:12 AM
Back to top