Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C6 trang 18 sgk Vật lí 6

Đáp án trả lời câu hỏi C6 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Đề bài:

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khối lượng của một vật chỉ (4)........... chất chứa trong vật.

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Đáp án giải bài tập C6 trang 18 sgk Vật lí lớp 6

Khối lượng của một vật chỉ (4) lượng chất chứa trong vật.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêmĐáp án bài C7 trang 19 SGK Vật lí 6

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    02:10 AM
16/07/2018    02:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top