Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C6 trang 17 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 17 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Đáp án:

Sau khi làm xong bình chia độ xong như câu 5, em dùng 1 hòn đá và 1 viên bi, để đo thể tích của 2 vật này em lần lượt cho từng vật vào bình chia độ đã làm xong và thể tích nước dâng lên là thể tích của từng vật

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    14:08 PM
15/07/2018    14:08 PM
Back to top