Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C6 trang 161 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 161 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy giải thích vì sao về mùa khô ít mưa, công suất của nhà máy thủy điện lại giảm đi?

Đáp án bài C6 trang 161 sgk vật lý lớp 9

Về mùa khô ít mưa, mực nước trong hồ chứa giảm, thế năng của nước giảm, do đó trong các bộ phận của nhà máy năng lượng đều giảm, dẫn tới công suất của nhà máy thủy điện lại giảm đi.

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    22:10 PM
15/08/2018    22:10 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu