Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C6 trang 145 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 145 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh... ?

Đáp án bài C6 trang 145 sgk vật lý lớp 9

Trong chùm sáng trắng có đủ các ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy, đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh....

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C6 trang 145 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    14:35 PM
12/08/2018    14:35 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu