Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C6 trang 13 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C6 trang 13 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Ở hình 3.3, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác ?

Câu hỏi bài C6 trang 13 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Cách b) đặt chính xác vì bình đặt thẳng đứng.

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    20:06 PM
14/07/2018    20:06 PM
Back to top