Giải bài C5 trang 81 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 81 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới?

Lời giải đáp án

Muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới là vì trong chất lỏng và chất khí có hiện tượng đối lưu. Khi đun từ phía dưới, ta làm cho phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía dưới nóng lên trước làm cho trọng lượng riêng của phần này giảm đi và đi lên phía trên. Phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía trên chưa được đun nóng sẽ di xuống tạo thành dòng đối lưu.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top