Giải bài C5 trang 70 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 70 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Cá muốn sống được phải có không khí. Nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước? giải thích?

Lời giải đáp án

Giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể đứng xen vào khoảng cách đó, chính vì vậy mà cá có thế sống được trong nước.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top