Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C5 trang 61 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 61 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ thật đầy ấm?

Đáp án:

Khi đun nước, ta không nên đổ thật đầy ấm vì do tính chất "chất lỏng nở ra khi nóng lên và chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn" nên làm nước tràn ra ngoài khi nước nóng lên.

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    08:16 AM
25/07/2018    08:16 AM
Back to top