Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C5 trang 60 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 60 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Vận tốc của con lắc tăng hay giảm khi:

a. Con lắc đi từ A xuống B?

b. Con lắc đi từ B lên C?

Lời giải đáp án

a. Con lắc đi từ A xuống B: tăng.

b. Con lắc đi từ B lên C: giảm.
 

doctailieu.com
Back to top