Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C5 trang 59 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 59 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu (Hình 18.2). Dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?

Câu hỏi bài C5 trang 59 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Khi lắp khâu sắt vào cán dao, liềm bằng gỗ, người thợ rèn phải nung nóng khâu để khâu nở rộng ra dễ tra vào cán, khi nguội đi khâu co lại bám chặt vào cán dao làm cho dao, liềm được gắn chặt vào cán hơn.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    20:28 PM
24/07/2018    20:28 PM
Back to top