Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C5 trang 56 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 56 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Từ kết quà thí nghiệm trên hãy tìm từ thích hợp cho vào chỗ trống của câu kết luận sau:

Một vật chuyển động có khả năng……tức là có cơ năng.

Lời giải đáp án

Một vật chuyển động có khả năng sinh công tức là có cơ năng.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top