Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C5 trang 36 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 36 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức : Câu hỏi bài C5 trang 36 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải

Hệ thức của định luật Ôm: I = U/R

Đáp án bài C5 trang 36 sgk vật lý lớp 9

Công suất: P = UI

Đoạn mạch có điện trở R:

  • Ta có: U = IR ⇒ P = UI = IR.I = I²R
  • Mặt khác:  Đáp án bài C5 trang 36 sgk vật lý lớp 9
     

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    02:52 AM
25/07/2018    02:52 AM
Back to top