Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C5 trang 34 sgk Vật lí 6

Giải bài tập câu hỏi C5 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? Tại sao phải cầm như thế?

Đề bài:

Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? Tại sao phải cầm như thế?

Đáp án trả lời câu hỏi C5 sgk Vật lí lớp 6 trang 34

Khi đo, phải cầm lực kế sao cho lò xo của lực kế luôn nằm ở tư thế thẳng đứng, vì lực cần đo, có phương thẳng đứng.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    20:20 PM
19/07/2018    20:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top