Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C5 trang 29 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 29 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:

Trọng lực có phương (1)................và có chiều (2).........

Đáp án:

(1) - thẳng đứng;                       (2) - từ trên xuống dưới.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    20:16 PM
18/07/2018    20:16 PM
Back to top