Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C5 trang 25 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C5 trang 25 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo (H.7.2).

Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm.

Câu hỏi bài C5 trang 25 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Trong thí nghiệm ở trên, lực mà lo xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm làm cho hòn bi chuyên dộng theo hướng khác.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    22:12 PM
17/07/2018    22:12 PM
Back to top