Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C5 trang 22 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C5 trang 22 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3

Câu hỏi bài C5 trang 22 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm hình 6.3 SGK có phương dọc theo trục của thanh nam châm, có chiều hướng từ quả nặng về phía nam châm.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    02:12 AM
17/07/2018    02:12 AM
Back to top