Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C5 trang 161 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C5 trang 161 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Trên hình 61.2 vẽ các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện. Hãy cho biết năng lượng của nước trong hồ chứa đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận: ống dẫn nước, tuabin. máy phát điện.

Đáp án bài C5 trang 161 sgk vật lý lớp 9

+ Ống dẫn nước: Thế năng của nước chuyển hóa thành động năng của nước.

+ Tuabin : Động năng của nước chuyển hóa thành động năng của tuabin.

+ Máy phát điện: Động năng chuyển hóa thành điện năng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C5 trang 161 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    20:54 PM
15/08/2018    20:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu