Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C5 trang 16 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 16 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Cho hai điện trở R= R2 = 30 Ω được mắc như sơ đồ hình 5.2a. 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. 

b) Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30 Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ hình 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Câu hỏi bài C5 trang 16 sgk vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song: Hướng dẫn giải bài C5 trang 16 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C5 trang 16 sgk vật lý lớp 9

a) Điện trở tương đương của mạch đó là: 

Đáp án bài C5 trang 16 sgk vật lý lớp 9

b)

  • Điện trở tương đương của đoạn mạch mới là

Đáp án bài C5 trang 16 sgk vật lý lớp 9 phần 1

  • Điện trở tương đương nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    18:19 PM
21/07/2018    18:19 PM
Back to top