Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C5 trang 134 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C5 trang 134 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp.

Hướng dẫn giải

Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ.

Đáp án bài C5 trang 134 sgk vật lý lớp 9

Một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp:

  • Đọc những chữ viết nhỏ.
  • Quan sát những chi tiết nhỏ của đồ vật (ví dụ như chi tiết nhỏ trong: đồng hồ, mạch điện tử,...).
  • Quan sát các chi tiết nhỏ của các con vật hoặc thực vật (ví dụ như các bộ phận của con kiến, con muỗi, con ong, các vân trên lá cây,...).
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C5 trang 134 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    12:28 PM
10/08/2018    12:28 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu