Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C5 trang 13 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C5 trang 13 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

 Điền vào chỗ trống của câu sau:

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm ........

Đáp án:

Chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích; các loại ca đong (ca, xô, thùng) đã biết trước dung tích; bình chia độ, bơm tiêm.

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    18:06 PM
14/07/2018    18:06 PM
Back to top