Đáp án bài C4 trang 81 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 81 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Trong thí nghiệm ở hình 23.3, khi đốt nến và hương ta thấy dòng khói hương đi từ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến. Hãy giải thích hiện tượng trên.

Đề bài c4 trang 80
 

Lời giải đáp án

Ở phía có ngọn nến, do có sự đối lưu mà lớp không khí nóng di chuyển lên trên, sự chênh lệch về áp suất làm cho khói hương di chuyển thành dòng xuống phía dưới. Kết quả của sự di chuyển này tạo thành sự đối lưu như ta quan sát thấy.
 

doctailieu.com
Back to top